:   
:
   
- (1.4) 12 [ ] 73,60 .
(0.4) PREMIA [ ] 61,13 .
(0.4) PREMIA [ ] 61,13 .
(0.4) PREMIA [ ] 61,13 .
(0.4) PREMIA [ ] 61,13 .
(0.4) PREMIA [ ] 61,13 .
(0.4) PREMIA [ ] 61,13 .
(0.8) PREMIA [ ] 104,50 .
(0.8) PREMIA [ ] 104,50 .
(1.5) /. . [ ] 65,07 .
(17.0) /. . [ ] 553,56 .
(3.5) /. PREMIA 4 [ ] 136,28 .
(8.0) /. . [ ] 280,13 .
(1.5) /. . 12 [ ] 54,29 .
(17.0) /. . [ ] 476,30 .
(3.5) /. PREMIA 4 [ ] 124,38 .
(8.0) /. . 2 [ ] 248,77 .
(1.5) / . PREMIA [ ] 85,48 .
(17.0) / . PREMIA [ ] 820,18 .
(3.5) / . PREMIA [ ] 194,08 .
(8.0) / . PREMIA [ ] 417,41 .
(17.0) . [ ] 973,81 .
(3.5) . [ ] 229,61 .
(8.0) . [ ] 478,48 .
(1.5) /. . [ ] 69,63 .
(17.0) /. . [ ] 571,77 .
(3.5) /. . [ ] 146,69 .
(8.0) /. . [ ] 289,29 .
. '' 4,5 PREMIA [ ] 490,18 .
. '' 9,0 PREMIA [ ] 948,73 .