:   
:
   
(0,85) [ ] 83,82 .
10 [ ] 816,50 .
5 [ ] 412,41 .
- (10.0) PREMIA / [ ] 624,62 .
- (5.0) PREMIA / [ ] 318,50 .