:   
:
   
PREMIA 1 [ ] 84,47 .
PREMIA 5 [ ] 265,15 .