:   
:
   
. '' 4,5 PREMIA [ ] 490,18 .
. '' 9,0 PREMIA [ ] 948,73 .