:   
:
   
PREMIA STOP 0,85 [ ] 59,60 .
1 [ ] 67,93 .
1 . [ ] 82,11 .
- 1 . [ ] 92,48 .
DALI 0,6 [ ] 125,31 .
-211 5 . [ ] 188,58 .
FAKTURA - 5 [ ] 198,82 .
3,5 [ ] 200,84 .
5 . [ ] 207,68 .
3,5 [ ] 209,80 .
PREMIA STOP 5 [ ] 211,89 .
FAKTURA STOP 5 [ ] 220,40 .
5 . [ ] 231,65 .
-221 5 . [ ] 232,31 .
-11 5 . [ ] 242,00 .
5 [ ] 248,04 .
5 [ ] 253,34 .
- 5 . [ ] 254,63 .
. 5 [ ] 261,59 .
5 . [ ] 264,40 .
5 [ ] 265,00 .
FAKTURA II 5 [ ] 310,20 .
5 [ ] 316,94 .
PREMIA 6,2 [ ] 335,27 .
FAKTURA STOP 10 [ ] 337,16 .
5 [ ] 344,41 .
FAKTURA - 10 [ ] 354,38 .
-211 10 . [ ] 359,81 .
10 . [ ] 392,68 .
PREMIA STOP 10 [ ] 400,16 .
6 [ ] 426,12 .
10 [ ] 429,30 .
-221 10 . [ ] 440,39 .
10 [ ] 450,50 .
10 . [ ] 456,49 .
-11 10 . [ ] 458,76 .
PREMIA 12,4 [ ] 473,20 .
- 10 . [ ] 483,68 .
DALI 5 [ ] 484,38 .
. 10 [ ] 486,82 .
10 [ ] 487,60 .
10 . [ ] 505,41 .
FAKTURA II 10 [ ] 588,12 .
10 [ ] 588,30 .
10 [ ] 640,34 .
11 [ ] 710,20 .
5 [ ] 711,26 .
FAKTURA I 10 [ ] 743,53 .
PREMIA 10 [ ] 743,53 .
20 . [ ] 903,48 .
20 [ ] 1 017,60 .
23 [ ] 1 065,30 .
10 [ ] 1 383,30 .
25 [ ] 1 515,80 .
-11 20 . [ ] 2 748,85 .
70 [ ] 4 238,94 .
200 [ ] 8 005,12 .
200 [ ] 10 271,40 .
220 [ ] 11 900,62 .