:   
:
   
0,85 [ ] 88,86 .
PREMIA - 5 [ ] 321,56 .
5 [ ] 437,17 .
PREMIA - 10 [ ] 630,63 .
10 [ ] 865,52 .