:   
:
   
5 [ ] 433,00 .
10 [ ] 857,27 .
0,85 [ ] 88,02 .
PREMIA - 5 [ ] 318,50 .
PREMIA - 10 [ ] 624,62 .