:   
:
   
5 [ ] 412,41 .
10 [ ] 816,50 .
0,85 [ ] 83,82 .
PREMIA - 5 [ ] 318,50 .
PREMIA - 10 [ ] 624,62 .