:   
:
   
- (5.0) PREMIA / [ ] 322,02 .
- (10.0) PREMIA / [ ] 631,40 .