:   
:
   
(0,9) PREMIA 12 [ ] 165,55 .
(2,7) PREMIA 4 [ ] 486,94 .